Εκπομπές Διοξειδίου του θείου (S02) από ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_ind_all_sub_so2&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatKML
idb1d1a469-7af3-4c08-a406-2915ca37dc6f
position1
resource group idc0a3c4a9-ee5c-4612-948b-f4a3301222ef
resource typefile
revision ide05724e3-976a-4d05-9d27-aa043704b9a9
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive