Εκπομπές Διοξειδίου του θείου (S02) από ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:ems_pol_ind_all_sub_so2&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-42

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
id095b674f-81de-41c3-bc90-ec4932801a05
resource group idc0a3c4a9-ee5c-4612-948b-f4a3301222ef
resource typefile
revision id5ae87023-72f6-41d7-9d15-e520eb8c4154
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive