Εκπομπές Αιωρούμενων Σωματιδίων 10 (ΡΜ 10) από ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_ind_all_sub_pm10&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
idb87d1b79-7c00-455b-9f2f-1121c6accad6
position3
resource group id11702129-ebca-4557-ac0c-b16bb71d4c94
resource typefile
revision id2ccbb67e-22a0-4373-8b5e-9d1c9b554b23
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive