Εκπομπές Μολύβδου (Pb) από Βιομηχανία (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf3b40-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
ide5f04341-6553-4c50-9049-1405a66be7c4
position2
resource group id413e8d90-2728-4227-a652-3a4b4635ba8c
resource typefile
revision idbd45fcb1-8dfa-47fc-b6ea-af1c7ff452f4
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive