Εκπομπές Μολύβδου (Pb) από Βιομηχανία (KML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_ind_all_sub_pb&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatKML
iddc67852b-87a1-4b1b-8e5d-3bee180ad09e
position1
resource group id413e8d90-2728-4227-a652-3a4b4635ba8c
resource typefile
revision idae122b8c-c5ca-4115-99eb-8e253c45a4c9
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive