Εκπομπές Μολύβδου (Pb) από Βιομηχανία (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:ems_pol_ind_all_sub_pb&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-40

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
id89242b68-3398-4662-8ee2-126db38d74c7
resource group id413e8d90-2728-4227-a652-3a4b4635ba8c
resource typefile
revision id73a8fb35-c1bf-43c8-9041-3e05fe0fe0bc
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive