Εκπομπές Μολύβδου (Pb) από Βιομηχανία (CSV)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_ind_all_sub_pb&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
id52d701d2-6562-4bde-b621-b1d779ae0778
position3
resource group id413e8d90-2728-4227-a652-3a4b4635ba8c
resource typefile
revision id9b1a444c-6853-4d14-b150-8ca9647258eb
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive