Εκπομπές Οξειδίων του Αζώτου (ΝΟχ) από Βιομηχανία ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf3a8c-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
ided72d882-f044-41bc-9e3b-3151aa653cb0
position2
resource group ida50dfdef-3dab-4faf-aba4-3599445aff57
resource typefile
revision idf212a089-0364-4757-95cd-0a8f800b568e
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive