Εκπομπές Οξειδίων του Αζώτου (ΝΟχ) από Βιομηχανία ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:ems_pol_ind_all_sub_nox&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-39

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
ideab3757d-ce94-4dc4-b81d-7ca934520848
resource group ida50dfdef-3dab-4faf-aba4-3599445aff57
resource typefile
revision id7f5ad1f2-5de4-4a5f-8a10-f2960467296a
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive