Εκπομπές Οξειδίων του Αζώτου (ΝΟχ) από Βιομηχανία ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_ind_all_sub_nox&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatKML
idb7e5641d-43d3-4679-8105-6461e7b0da20
position1
resource group ida50dfdef-3dab-4faf-aba4-3599445aff57
resource typefile
revision idb87bb5a7-9272-4212-ab30-f041bd961d32
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive