Εκπομπές Οξειδίων του Αζώτου (ΝΟχ) από Βιομηχανία ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_ind_all_sub_nox&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
id211ed6d1-2eee-4f2d-9a44-1fa4bd819f18
position3
resource group ida50dfdef-3dab-4faf-aba4-3599445aff57
resource typefile
revision id0b3548aa-dd11-437f-ae78-20019e53709b
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive