Εκπομπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων πλην του ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_ind_all_sub_nmvoc&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
idbfdbb5ea-5233-42d0-8c99-ed261694e02f
position3
resource group id166bdcc4-3876-4f71-bf1d-e9618e6f3492
resource typefile
revision id1b40306b-3f9e-44bc-a47b-541d32f358df
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive