Εκπομπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων πλην του ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf39c4-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
ida961ece8-085e-4301-87ae-b5d1a0920682
position2
resource group id166bdcc4-3876-4f71-bf1d-e9618e6f3492
resource typefile
revision id118e9e14-112a-49b1-a3de-386e858c7b81
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive