Εκπομπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων πλην του ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:ems_pol_ind_all_sub_nmvoc&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-38

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
id91765f7c-fbcd-4dd6-b661-44d73c2fb2d1
resource group id166bdcc4-3876-4f71-bf1d-e9618e6f3492
resource typefile
revision id2350cd13-9fc7-4674-9a38-1b663ff92d58
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive