Εκπομπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων πλην του ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_ind_all_sub_nmvoc&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatKML
id6a318286-9670-4dc5-bbfd-c3740f5d5220
position1
resource group id166bdcc4-3876-4f71-bf1d-e9618e6f3492
resource typefile
revision id1a820549-f1f1-4c8e-a9fa-36f05c4d015b
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive