Εκπομπές Νικελίου (Ni) από Βιομηχανία (CSV)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_ind_all_sub_ni&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
id80c0b70d-8ff3-4ead-90ac-d1b86803e4eb
position3
resource group idcbd5e3b2-97b2-4ca0-81f1-03ce6f4dfaaa
resource typefile
revision id180953d6-d665-468a-b4c9-f94ab77b8cc9
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive