Εκπομπές Νικελίου (Ni) από Βιομηχανία (KML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_ind_all_sub_ni&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatKML
id623d6c52-e96f-4bb2-a491-c6b07d5d50d0
position1
resource group idcbd5e3b2-97b2-4ca0-81f1-03ce6f4dfaaa
resource typefile
revision id60a1886f-5f0f-4315-ab92-1248860eb8e9
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive