Εκπομπές Νικελίου (Ni) από Βιομηχανία (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf376c-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
id5c0699e2-887c-4450-b05d-6b16c09a9941
position2
resource group idcbd5e3b2-97b2-4ca0-81f1-03ce6f4dfaaa
resource typefile
revision id3bd1972a-557d-4bad-8ef9-66ddaff66490
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive