Εκπομπές Νικελίου (Ni) από Βιομηχανία (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:ems_pol_ind_all_sub_ni&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-37

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
id2f8e0745-734d-4411-8063-eac6fd225afa
resource group idcbd5e3b2-97b2-4ca0-81f1-03ce6f4dfaaa
resource typefile
revision id440b720a-036c-4214-857a-219d6d7285ca
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive