Εκπομπές Υδραργύρου (Hg) από Βιομηχανία (KML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_ind_all_sub_hg&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatKML
iddbe592f3-d642-4dae-a4eb-11d8db014f8e
position1
resource group idbf672627-61fc-47e9-aa7d-0761ab90e462
resource typefile
revision idd2dbdac0-ccd9-47b6-b35d-b7879019bddf
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive