Εκπομπές Υδραργύρου (Hg) από Βιομηχανία ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:ems_pol_ind_all_sub_hg&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-36

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
id9f34ae35-08c4-4b80-b5cc-70c3c51a88db
resource group idbf672627-61fc-47e9-aa7d-0761ab90e462
resource typefile
revision idb09abea5-b1bc-4088-9d64-3d366491a544
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive