Εκπομπές Υδραργύρου (Hg) από Βιομηχανία (CSV)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_ind_all_sub_hg&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
id873d2a24-2c43-4559-af61-8670f94ee477
position3
resource group idbf672627-61fc-47e9-aa7d-0761ab90e462
resource typefile
revision id911e1ad4-3a7b-4041-9f72-5ade864bb5b8
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive