Εκπομπές Υδραργύρου (Hg) από Βιομηχανία (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf36ae-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
id05565525-efeb-4afd-a020-b0c2e5e2a157
position2
resource group idbf672627-61fc-47e9-aa7d-0761ab90e462
resource typefile
revision id644c5379-23c8-48a0-98d5-829fea3de6da
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive