Εκπομπές Μονοξειδίου του Άνθρακα (CO) από ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf35fa-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
idf3dae553-c7c2-4e2e-b044-5272bca519eb
position2
resource group id0af74ff0-f087-43cf-95e7-0d549dab4535
resource typefile
revision idaab2fb41-bd96-4d5b-8038-79b4dcfe0dce
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive