Εκπομπές Μονοξειδίου του Άνθρακα (CO) από ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_ind_all_sub_co&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatKML
idc3b16a48-4b38-4cd3-a4bc-a53b1c248506
position1
resource group id0af74ff0-f087-43cf-95e7-0d549dab4535
resource typefile
revision id4d1526cf-7fdf-4e74-8b76-75554dfc6dc5
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive