Εκπομπές Καδμίου (Cd) από Βιομηχανία (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:ems_pol_ind_all_sub_cd&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-34

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
ide57f13e4-ec79-4c5c-90cd-724750e8fee0
resource group id4f1b6ca2-d3cb-4379-aea1-42ebab5b53ac
resource typefile
revision idac526075-1f56-4ad1-8ebc-03ad57894320
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive