Εκπομπές Καδμίου (Cd) από Βιομηχανία (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf3532-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
idbdac2e63-150e-4b41-812e-21e3117ecfa4
position2
resource group id4f1b6ca2-d3cb-4379-aea1-42ebab5b53ac
resource typefile
revision ida8ce9b6a-6046-45d4-a55c-bf28527c8061
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive