Εκπομπές Καδμίου (Cd) από Βιομηχανία (CSV)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_ind_all_sub_cd&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
id4d79fb8d-c90b-485f-8617-90e3ce545d39
position3
resource group id4f1b6ca2-d3cb-4379-aea1-42ebab5b53ac
resource typefile
revision idda557b89-8700-494c-bdeb-a70ddb296e0f
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive