Εκπομπές Καδμίου (Cd) από Βιομηχανία (KML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_ind_all_sub_cd&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatKML
id0269d40d-4134-48d7-8928-2282c9ead5fd
position1
resource group id4f1b6ca2-d3cb-4379-aea1-42ebab5b53ac
resource typefile
revision ide5e25965-4261-4718-8290-b043faef0c5d
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive