Εκπομπές Βενζο(α)πυρένιου (ΒαΡ) από Βιομηχανία ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_ind_all_sub_bap&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatKML
idda97e0b8-bfbc-4f76-8e05-cea2e5c36db3
position1
resource group id991ef33c-f192-4c9e-bc91-1b31fb8adaf2
resource typefile
revision id0480c188-f769-49e5-85db-d3c408a0c867
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive