Εκπομπές Βενζο(α)πυρένιου (ΒαΡ) από Βιομηχανία ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf347e-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
id92e66668-4724-4f1b-a7cf-cd39f4e6f976
position2
resource group id991ef33c-f192-4c9e-bc91-1b31fb8adaf2
resource typefile
revision id7e9d3157-febd-4676-912f-e13a94a52a25
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive