Εκπομπές Βενζο(α)πυρένιου (ΒαΡ) από Βιομηχανία ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:ems_pol_ind_all_sub_bap&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-33

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
id8bf57142-ba28-46b7-80ac-41b0009fd7f8
resource group id991ef33c-f192-4c9e-bc91-1b31fb8adaf2
resource typefile
revision id31a73dd4-d603-43c9-a407-299ee8046163
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive