Εκπομπές Βενζο(α)πυρένιου (ΒαΡ) από Βιομηχανία ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_ind_all_sub_bap&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
id634b040b-ba4f-435a-983b-da706f72ce80
position3
resource group id991ef33c-f192-4c9e-bc91-1b31fb8adaf2
resource typefile
revision id5a192abc-319f-4d2f-8a12-4bc65782ad20
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive