Εκπομπές Αρσενικού (As) από Βιομηχανία (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:ems_pol_ind_all_sub_as&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-32

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
ide1c2f09c-f0fe-4ad4-ae12-68b33b7693d5
resource group ida4d2127c-ff0a-4f0a-86cc-acf7a7be24e1
resource typefile
revision id2388c6cd-4a4c-406b-994c-8784eeef92da
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive