Εκπομπές Αρσενικού (As) από Βιομηχανία (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf33c0-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
ida8aaaa0e-24c8-4a42-8c4b-bfb57a780bb6
position2
resource group ida4d2127c-ff0a-4f0a-86cc-acf7a7be24e1
resource typefile
revision ida5364ace-1635-4530-bb95-5f145f6aba58
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive