Εκπομπές Αρσενικού (As) από Βιομηχανία (KML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_ind_all_sub_as&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatKML
id4a056d27-8471-43c5-a2a9-9c4106aa19bd
position1
resource group ida4d2127c-ff0a-4f0a-86cc-acf7a7be24e1
resource typefile
revision id53edc6b2-db1f-4c5e-8120-6cd0f7bd7413
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive