Εκπομπές Αρσενικού (As) από Βιομηχανία (CSV)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_ind_all_sub_as&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
id0d439795-2a1a-477e-85b5-d3d05b1d82b9
position3
resource group ida4d2127c-ff0a-4f0a-86cc-acf7a7be24e1
resource typefile
revision id663a072a-d6d4-42d6-810c-3cc9921c432c
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive