Εκπομπές Αιωρούμενων Σωματιδίων 2,5 (ΡΜ 2,5) από ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_burningfields_sub_pm2_5&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
idc21d1c23-9b4c-48a4-a488-14d7eaa980a0
position3
resource group id9d32c80f-d91f-4c64-8513-1b953a56e9b1
resource typefile
revision ida1e909e2-8e53-46b3-8034-29f9571ec487
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive