Εκπομπές Αιωρούμενων Σωματιδίων 2,5 (ΡΜ 2,5) από ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:ems_pol_burningfields_sub_pm2_5&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-31

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
id81bc02f1-b9d7-4f22-85e8-c5d0c872baf8
resource group id9d32c80f-d91f-4c64-8513-1b953a56e9b1
resource typefile
revision id6344a1c7-fa61-4032-bc68-ec83a7b8ca05
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive