Εκπομπές Αιωρούμενων Σωματιδίων 10 (PM 10) από ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf300a-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
idf71ace93-b3f3-44e8-a055-9461fc0024bb
position2
resource group id6fb93bed-860d-43c0-a885-9488d0d2593b
resource typefile
revision id731f1c46-50f0-4af1-a3eb-be53815d04dd
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive