Εκπομπές Αιωρούμενων Σωματιδίων 10 (PM 10) από ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:ems_pol_burningfields_sub_pm10&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-30

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
ida31f8fd2-c34f-476b-9721-0a7d26ff66e6
resource group id6fb93bed-860d-43c0-a885-9488d0d2593b
resource typefile
revision id60773fc5-5b71-45a2-8ea2-c43bbbd19328
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive