Εκπομπές Αιωρούμενων Σωματιδίων 10 (PM 10) από ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_burningfields_sub_pm10&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
id4c30d845-38b0-4764-911a-5df976040764
position3
resource group id6fb93bed-860d-43c0-a885-9488d0d2593b
resource typefile
revision ideb4a1878-66f0-4554-9bb5-affef2029e91
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive