Εκπομπές Αιωρούμενων Σωματιδίων 10 (PM 10) από ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_burningfields_sub_pm10&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatKML
id327154c2-97a1-404f-9475-04246693a62e
position1
resource group id6fb93bed-860d-43c0-a885-9488d0d2593b
resource typefile
revision id56bdcfee-24bc-4b00-8ae7-1b9f10d18160
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive