Εκπομπές Μολύβδου (Pb) από Γεωργικές ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_burningfields_sub_pb&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
idf8faaf2b-5e8e-493b-9656-fe0a981b8338
position3
resource group id29c02be7-3d39-4c29-a919-60e006f35c4b
resource typefile
revision id5b88c560-c8b1-4bec-8a2a-1025b12a0a1d
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive