Εκπομπές Μολύβδου (Pb) από Γεωργικές ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:ems_pol_burningfields_sub_pb&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-29

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
id48cd4b63-c596-44f6-8f9e-5055f65e2c5d
resource group id29c02be7-3d39-4c29-a919-60e006f35c4b
resource typefile
revision id0eab10e3-eb42-4dd0-ac6f-d8cd983d38a3
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive