Εκπομπές Μολύβδου (Pb) από Γεωργικές ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf2f4c-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
id04f122f2-ba19-4454-9e19-68e030102923
position2
resource group id29c02be7-3d39-4c29-a919-60e006f35c4b
resource typefile
revision iddb1dd14e-7e56-43e7-bbe8-949e34b3fc49
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive