Εκπομπές Νικελίου (Ni) από Γεωργικές ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf2d76-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
idf161ec34-895f-483c-ab49-46ab2e9b700e
position2
resource group id7d892ac6-4117-4e82-9c9c-0c0bc52afdde
resource typefile
revision idf893a862-9f49-42dd-8cba-372b52f795df
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive