Εκπομπές Νικελίου (Ni) από Γεωργικές ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:ems_pol_burningfields_sub_ni&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-27

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
idecffad1b-2938-4682-b185-3af8a7d48c4d
resource group id7d892ac6-4117-4e82-9c9c-0c0bc52afdde
resource typefile
revision id67574dc3-ef1e-41f1-8180-6b07f6247606
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive