Εκπομπές Νικελίου (Ni) από Γεωργικές ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_burningfields_sub_ni&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
id820cf84a-c445-4c0d-b438-fce1079c086c
position3
resource group id7d892ac6-4117-4e82-9c9c-0c0bc52afdde
resource typefile
revision id98a2528e-08f0-4660-be5d-ec976715021f
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive