Εκπομπές Υδραργύρου (Hg) από Γεωργικές ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_burningfields_sub_hg&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatKML
ide9aea5e5-d4cb-4b1e-b939-4f13756c2f13
position1
resource group id993e37e7-fe4f-4899-ba09-8ddf7ef98e6f
resource typefile
revision idabe4e37b-1b60-4021-8668-31d3e8b3f9db
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive